Szukaj

Przeglądy i badania instalacji elektrycznych

Pomiary i kontrola instalacji elektrycznych

W zakresie badań i sprawdzeń oferujemy:
- pomiary ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie
- pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
- pomiary rezystancji izolacji obwodów
- sprawdzenie oraz pomiary stanu inatalacji piorunochronnych
- sprawdzenie oraz pomiary natężenia oświetlenia
- sprawdzenie oraz pomiary elektronarzędziBadanie instalacji elektrycznej jest dobrym momentem na wykonanie aktualnej dokumentacji instalacji elektrycznej.
Uwaga!!! Badanie instalacji jest przeprowadzane rzetelnie i zgodnie z normami. Po naszej wizycie i wykonaniu ewentualnych zaleceń, jest 100% pewności, że instalacja jest bezpieczna i nie zagraża osobom i obiektowi.