Systemy alarmowe

Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru mają na celu zminimalizowania strat w wyniku wystąpienia pożaru.
Systemy sygnalizacji pożaru są w stanie zaalarmować zanim ogień zacznie się rozprzestrzeniać.
 
Nowoczesne systemy wykrywają wystąpienie zadymienia a odpowiednio skonfigurowane minimalizują ilość fałszywych alarmów.

Systemy sygnalizacji pożaru realizujemy w oparciu o urządzenia ESSER.

Systemy sygnalizacji włamania i napadu

Funkcje systemu alarmowego:Odstraszająca. Obiekt z zainstalowanym systemem alarmowym odstrasza potencjalnych amatorów cudzej własności.Informacyjna. Informuje o dostaniu się niepożądanych osób do budynku oraz na teren posesji gdy ta jest zabezpieczona.Bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie. Dzięki użyciu przycisków napadowych informuje firmę ochroniarską o problemie.Przykładowa konfiguracja:System podzielony na 3 strefy:Strefa obejmująca garaż oraz komunikację do pierwszej klawiatury.Strefa obejmująca wszystkie pomieszczenia oprócz pomieszczeń nocnego odpoczynku.Strefa obejmująca pomieszczenia nocnego odpoczynku (sypialnia, pokoje dzieci, łazienka). W tych pomieszczeniach można dodatkowo zastosować czuwające przez 24h czujniki gazu usypiającego oraz kurtynowe czujniki ruchu przy oknie podłączone do 2. strefy.Podstawowe elementy zarządzania systemem:Klawiatura w pobliżu wejścia. Służąca do rozbrajania i uzbrajania całości lub wybranych stref (ze względów ekonomicznych może być to prosty model)Klawiatura strefy nocnego odpoczynku. Służąca do uzbrajania strefy 1. i 2. (nie wyklucza możliwości uzbrojenia całości) podczas nocnego odpoczynku, oraz do generalnego zarządzania systemem (najlepiej model z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym ułatwiającym obsługę.Pilot czterokanałowy (z czterema przyciskami). Pierwszy przycisk otwiera bramę wjazdową na teren posesji. Drugi przycisk otwiera bramę garażową. Trzeci przycisk rozbraja strefę 1. Czwarty przycisk tzw. napadowy służy do wezwania firmy ochroniarskiej w trybie napadowym.
Szukaj