Instalacje elektryczne domowe

Bezpieczeństwo i Efektywność Energii

Nasza firma specjalizuje się w projektowaniu, instalacji oraz konserwacji instalacji elektrycznych, które są kluczowe dla komfortu, bezpieczeństwa i efektywności energetycznej Twojego domu.

Nasze usługi obejmują:

1. Projektowanie i Instalacja: Nasz zespół doświadczonych elektryków zapewnia kompleksową obsługę od początku do końca. Projektujemy instalacje elektryczne, które uwzględniają indywidualne potrzeby każdego klienta oraz przestrzegają najnowszych norm i przepisów.

2. Modernizacja i Uaktualnienia: Jeśli Twoja istniejąca instalacja elektryczna jest przestarzała lub potrzebuje poprawek, jesteśmy gotowi pomóc. Uaktualnimy Twoje instalacje, zapewniając większą wydajność i bezpieczeństwo.

3. Diagnostyka i Naprawy: Nasi specjaliści przeprowadzą dokładną diagnostykę Twoich instalacji, aby wykryć ewentualne problemy i zapobiec awariom. W razie potrzeby, podejmiemy szybkie i skuteczne naprawy.

4. Bezpłatna Konsultacja: Rozumiemy, że temat instalacji elektrycznych może być skomplikowany. Dlatego oferujemy bezpłatne konsultacje, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i omówić najlepsze rozwiązania dla Twojego domu.

Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Nasz zespół stosuje najwyższe standardy, aby zapewnić, że Twoja rodzina i dom są chronione przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z elektrycznością. Znajomość najnowszych technologii i przepisów pozwala nam dostarczać instalacje, które nie tylko są bezpieczne, ale także efektywne pod względem energetycznym.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnych usług związanych z domowymi instalacjami elektrycznymi, skontaktuj się z nami już dziś. Nasz zespół jest gotowy służyć Ci w każdym aspekcie elektrycznych potrzeb Twojego domu.

Instalacje elektryczne domowe.

Instalcję elektryczną domową wykonujemy w rurkach elektroinstalacyjnych. Rozwiązanie takie w wykonaniu jest bardziej pracochłonne a zarazem droższe, ale ma swoje zalety:
- bardzo mała podatność na uszkodzenia mechaniczne,
- w razie uszkodzenia, przewody można wymienić bez rozkuwania ścian,
- umożliwia łatwe dokonywanie zmian i modyfikacji w przyszłości,
- jest schowana w ścianie, więc warstwa tynku może być cieńsza,
Ponadto instalację wykonujemy systemem przelotowym, eliminującym występowanie puszek rozgałęźnych w okolicy sufitu.
Instalacja jest wykonywana z materiałów przez nas dostarczonych. Stosujemy materiały dobrej jakości a instalacja jest wykonywana zgodnie z zasadami i normami.
Bruzdy pod rurki elektroinstalacyjne wykonywane są bruzdownicą wraz z odkurzaczem.

Proponujemy kompleksową obsługę elektryczną:- doprowadzenie docelowego zasilania i wykonanie tymczasowej rozdzielni budowlanej na czas budowy,- wykonaie instalacji elektrycznej oraz innych instalacji typu: system alarmowy ,monitoring wizyjny, sieć komputerowa, instalacja RTV-Sat, elektryczne ogrzewanie podłgowe, podgrzewanie przeciwoblodzeniowe schodów i rynien, instalacje multimedialne, instalację centralnego odkurzacza, instalację dla klimatyzacji- końcowy montaż wszystkich elementów, tzw. biały montaż,- wykonanie pomiarów koniecznych do odbioru budynku

Przed spotkaniem z wykonawcą.

Zanim przystąpimy do wykonywania instalacji elektrycznej w domu czy to w mieszkaniu , warto zastanowić się nad funkcją i przeznaczeniem poszczególnych pomieszczeń. Warto rozplanować ułożenie mebli, łóżka, biurka do pracy i nauki, miejsce na telewizor. Warto uwzględnić również drugą opcję usytuowania na wypadek ewentualnego przemeblowania. Tutaj istotne znaczenie ma gniazdo RTV-Sat, rozprowadzenie pod instalację audio i ewentualne gniazdo sieci komputerowej (internet).
Jeśli chodzi o pomieszczenie kuchenne, warto jeszcze przed przystąpieniem do uzgodnień dotyczących instalacji, zadbać o projekt kuchni. Wizyta meblarza kuchennego w dzisiejszych czasach jest raczej nieunikniona, więc warto takie spotkanie odbyć jeszcze przed wykonaniem instalacji.
Kolejnym bardzo istotnym pomieszczeniem jest kotłownia. Przed uzgodnieniem instalacji elektrycznej warto spotkać się z wykonawcą hydrauliki, aby dokładnie określił w którym miejscu przygotować gniazda zasilające.
Łazienka i toaleta jest o tyle elastycznym pomieszczeniem, iż po otynkowaniu zazwyczaj układa się płytki. Jeśli z instalacją elektryczną nie trafiło się dokładnie, to drobne przeróbki zakryją płytki.
Urządzenia, które wymagają specjalnego przygotowania (wydzielone obwody zasilające) to: pralka, zmywarka, piekarnik, płyta kuchenna, kuchenka mikrofalowa, bojler, hydrofor, grzejniki elektryczne, klimatyzator, ogrzewanie przeciwoblodzeniowe.

Technika wykonania.

Instalacja elektryczna musi być wykonana jako trój-przewodowa lub pięcio-przewodowa, bez względu czy urządzenie odbiorcze będzie posiadało styk ochronny czy też nie(na wypadek ewentualnej zmiany urządzenia bądź konieczności podłączenia innego). W zależności od przeznaczenia obwodu, obciążenia obwodu, długości obwodu (spadek napięcia) stosuje się przewody o przekrojach od 1,5mm2 do 10mm2.
Domowe instalacje elektryczne wykonuje się najczęściej jako instalację podtynkową i/lub wtynkową.
Instalacja podtynkowa to instalacja prowadzona w rurkach zakutych w ścianach, posadzkach i stropach. Bardziej pracochłonna w wykonaniu, ale mniej podatna na ewentualne uszkodzenia, łatwiejsza do naprawy. Realna jest wymiana całego uszkodzonego obwodu bez rozkuwania ścian. Rozbudowa o kolejne obwody czy punkty oświetlenia minimalizuje konieczność rozkuwania ścian.
Instalacja wtynkowa to instalacja wykonana bezpośrednio na ścianie przed otynkowaniem przewodami w podwójnej izolacji. Wykonuje się ją szybciej niż podtynkową ale ma kilka wad. Bardziej podatna na uszkodzenia. Może się nawet zdarzyć, że podczas wykonywania tynków izolacja przewodów zostanie uszkodzona. Zdarza się że taka instalacja zostaje uszkodzona niezauważalnie przez ekipy wykonujące różne przewierty i przekucia. Poszukiwanie takich uszkodzeń jest trudne i pracochłonne, wiąże się najczęściej z rozkuwaniem ścian. Jakiekolwiek przeróbki i rozbudowy takiej instalacji również wiążą się z rozkuwaniem ścian.
Bez względu na sposób wykonania instalacji, trasy ułożenia przewodów powinny przebiegać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. Wyjątek stanowić mogą trasy układane pod wylewką, które to lepiej prowadzić krótszymi trasami o jak najmniejszej ilości załamań.

Serce instalacji.

Tablica rozdzielcza powinna być zlokalizowana w miejscu łatwo dostępnym. Wykonana z trwałych materiałów aby dotrwała przynajmniej do końca budowy ;) . Na wielkości rozdzielni nie ma co oszczędzać. Warto w niej przewidzieć miejsce na ewentualne dodatkowe obwody dorobione w przyszłości, zegary sterujące np. oświetleniem ogrodu i miejsce dla zasilaczy domofonu/wideofonu.
Podstawowym wyposażeniem tablicy rozdzielczej są bezpieczniki nadmiaroprądowe. Ich liczna jest zależna od ilości obwodów instalacji. Najlepiej aby w jednym obwodzie gniazdowym nie było więcej niż 12 gniazd, a w obwodzie oświetleniowym nie więcej niż 20 opraw. Urządzenia o większej mocy i techniczne(centralka systemu alarmowego, piec CO) powinny mieć osobny obwód. Bezpieczniki nadmiaroprądowe zabezpieczają przewody, połączenia, gniazda, włączniki i urządzenia od przeciążeń i zwarć. Prawidłowy dobór dobrej klasy aparatów zapewni kilkadziesiąt lat bezawaryjnego użytkowania instalacji.
Kolejnym istotnym wyposażeniem rozdzielni są wyłączniki różnicowoprądowe.
Wyłącznik różnicowoprądowy to urządzenie, które rozłącza obwód, gdy wykryje różnicę między prądem wpływającym a wypływającym, czyli wówczas gdy na urządzeniu wystąpi przebicie lub podczas porażenia człowieka (przepływ prądu do ziemi). Reakcja takiego urządzenia jest bardzo szybka, więc porażenie prądem powoduje mniejsze szkody dla organizmu. WBREW TEMU CO NIEKTÓRZY SOBIE WYOBRAŻAJĄ, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY NIEPOWODUJE, ŻE PORAŻENIE PRĄDEM NIE BĘDZIE DLA CZŁOWIEKA ODCZUWALNE. Jest totalną bzdurą, że zamontowanie wyłącznika różnicowoprądowego sprawi, że prąd nie porazi.Dodatkowo wyłącznik różnicowoprądowy ogranicza możliwość wywołania pożaru przez niesprawną instalację lub urządzenie (więcej na wikipedia.org).
Jako, że wyłączniki różnicowoprądowe są stosunkowo drogimi urządzeniami, nie stosuje się ich na każdym obwodzie, lecz stosuje się jeden jako główny, lub grupuje się kilka obwodów dla jednego wyłącznika różnicowo prądowego. Dla typowego domu zalecałbym dwa do trzech wyłączników różnicowoprądowych.
Zastosowanie jednego może spowodować, że w razie zadziałania i skomplikowanej awarii pozostanie się bez prądu do czasu przyjazdu elektryka. Tak więc najlepiej użyć dwóch dla obwodów ogólnych i jednego dla obwodów specjalnych np. piec centralnego ogrzewania, hydrofor itp. obwody bez których funkcjonowanie może być znacząco utrudnione.
Dodatkowo warto zamontować ochronnik przepięciowy. Służy on do ochrony urządzeń i instalacji elektrycznej przed skutkami przepięć wywołanych uderzeniem pioruna.
Dla własnej wygody rozdzielnie warto wyposażyć w lampki kontroli zasilania i wyłącznik główny.
Lampki kontroli zasilania w momencie problemów z zasilaniem szybko dadzą nam informację gdzie leży problem. Czy jest to problem z urządzeniem lub instalacją wewnętrzną czy problem zasilania leży po stronie dostawcy.
Natomiast wyłącznik główny przyda się wówczas, gdy zajdzie konieczność szybkiego wyłączenia prądu.
Szukaj