Instalacje elektryczne przemysłowe

Instalacje elektryczne przemysłowe

Oferujemy wykonanie instalacji elektrycznej w halach, magazynach, warsztatach, zakładach produkcyjnych itp. obiektach.
Tego typu instalacje wykonujemy w oparciu o systemy koryt, aby w późniejszym okresie była możliwość rozbudowy instalacji.
Instalacje elektryczne wykonujemy zgodnie z przekazanym projektem oraz ustaleniami.
Po zakończonej realizacji zadania przekazane zostają protokoły z wymaganych badań instalacji elektrycznej, rysunki podwykonawcze oraz certyfikaty na użyte materiały.
Szukaj